2019-12-23

Instrukcja korzystania z BIP

Instrukcja korzystania z BIP

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej (SGBIP) jest ogólnodostępnym portalem internetowym, o którym mowa w art. 9 ust. 1, ust. 3 oraz ust. 4 pkt. 1-2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej.


 

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej składa się z kilku podstawowych elementów:

1.    Menu górnego (na samej górze strony) zawierającego odsyłacze do zarządzania założonym na portalu kontem, a także odsyłacz do mapy serwisu.

2.    Menu nawigacji (poniżej Menu górnego) wskazującego użytkownikowi aktualną pozycję na stronie.

3.    Menu głównego (po lewej stronie witryny) zawierającego odsyłacze do najważniejszych części strony, w tym do Spisu Podmiotów.

4.    Właściwej treści strony zamieszczonej w środkowej części dokumentu. W tym miejscu będą pokazywać się dane podmiotów, artykuły, formularze rejestracji, logowania itp.

5.    Menu prawego (po prawej stronie witryny). W prawym menu znajdują się elementy takie jak Wyszukiwarka, Szybkie logowanie, Ankiety, Podmioty podległe obecnie wyświetlanemu podmiotowi, Lista podmiotów najbliższych aktualnemu miejscu pobytu użytkownika.

 

Podstawowym przeznaczeniem portalu jest prezentacja informacji na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia stron BIP. Do informacji tych można dotrzeć poprzez:

·         Spis Podmiotów, dostępny jako pierwsza pozycja w menu po lewej stronie witryny,

·         Wyszukiwarkę znajdującą się po prawej stronie witryny lub Wyszukiwarkę zaawansowaną.

 

Po rejestracji na stronie głównej BIP użytkownik ma możliwość:

- wygenerować w systemie strony głównej BIP "wniosek o dodanie podmiotu do strony głównej      BIP";

- wygenerować w systemie strony głównej BIP "wniosek o zmianę redaktora na stronie głównej  BIP";

- edycji danych użytkownika;

- edycji danych podmiotu (po zakończeniu czynności dodania podmiotu do strony głównej BIP).

 

 Rejestracja nie jest wymagana do zapoznawania się z materiałami udostępnionymi na stronie głównej BIP.

 

Redaktorzy stron podmiotowych BIP mają możliwość dodawania, modyfikacji lub archiwizacji danych przypisanych im podmiotów. Opis tej procedury jest dostępny w "Podręczniku redaktora strony podmiotowej BIP", który znajduje się pod linkiem  http://mc.bip.gov.pl/dostep-do-informacji-publicznej/podrecznik-redaktora-strony-podmiotowej-biuletynu-informacji-publicznej.html

Z materiałem tym powinni zapoznać się także wszyscy, którzy zamierzają dodać do SGBIP dane podmiotu, a tym samym uzyskać przyporządkowanie sobie tego podmiotu na stronie głównej Biuletynu.

 

Zamieszczone na stronie dane podmiotów zobowiązanych do prowadzenia stron BIP oraz artykuły opatrzone są metadanymi informacji publicznej, czyli

1.    tożsamością osoby wytwarzającej zasób (lub odpowiadającej za jego treść),

2.    czasem wytworzenia zasobu,

3.    tożsamością osoby, która udostępniła zasób na SGBIP,

      4.    czasem udostępnienia zasobu na SGBIP.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się